Yeni Emlak Ekle
Emlak Talepleriniz
  English Türkçe
Ana Sayfa Satılıklar Kiralıklar Hakkımızda Satış Prosedürü Şehir Tanıtımı İletişim  
 
Hizmetlerimiz
İNŞAAT-TADİLAT-DEKORASYON
TAPU TAKİP İŞLEMLERİ
PLAN-PROJE-APLİKASYON
KAT MÜLKİYETİ VE İRTİFAKI İŞLEMLERİ
HER TÜRLÜ TAŞINMAZ EXPERTİZİ
PORTFÖY YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIK
ALIM SATIM VE TAKAS İŞLEMLERİ
Emlak Arama
Şehir :
Semt :
Durum :
Türü :
M.Kare :
 
Fiyat :
 
 
Referans Kodu
Referans Kodu :
 
E-Posta Listesi
Yeniliklerden haberdar olmak için E-Posta listemize kayıt olabilirsiniz.
İsim Soyad :
E-Posta :
 
En Uygun Satılıklar
İZMİR / Çeşme Tümü
Arsa / Tarla / Arazi / Satılık
250,000 EUR
İZMİR / Çeşme Tümü
Villa / Satılık
750,000 YTL
İZMİR / Çeşme Tümü
Arsa / Tarla / Arazi / Satılık
750,000 YTL
İZMİR / Çeşme Tümü
Arsa / Tarla / Arazi / Satılık
800,000 USD
En Uygun Kiralıklar
Döviz Bilgileri
T.C.M.B Alış Satış
 YTL 0 0
 EUR 3.289 3.321
 USD 2.948 2.952
 GBP 3.816 3.822
Anket
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
 Çok Güzel
 Beğendim
 Fena Değil
 İdare Eder
 Yorum Yok
Anket Sonuçları
ÇEŞME

İlk   çağda   CYSSUS  adıyla   bilinen
Çeşme, Anadolu'nun  Batı   kıyısında
MÖ.1000  yıllarında  tahmin  edilen
12 İyonya kentinden biri olan Erythrai
(ERİTRE)' nin   Ildırı   İskelesiydi. Bu
nedenle  Çeşme' nin  tarihi  ile  bir
arada  ele  alınması   gerekir. Bugün
arkeolojik  ve  turistik  yönden  büyük
önem  taşıyan  ERİTRE, MÖ.7. ve 8.
Yüzyıllarda   büyük  bir  iktisadi  güce
sahip  olmuştur. Bu  dönemde  kent,
Doğu  Akdeniz   ve  özellikle  Kıbrıs
ile  ticari  ilişkilerde  bulunuyor  ve
(CHIOS) -SAKIZ adası ile birlikte esir
ve şarap ticaretini elinde tutuyordu. ERİTRE, önce LYDIA (LİDYA),sonradan perslerin saldırısına uğrayıp büyük ölçüde zarar görmüş,MÖ.14.yüzyılda ise yeniden zengin bir devlet olmuştur. MÖ.2.yüzyılda kent , Bergama krallığına ,daha sonra da Roma İmparatorluğuna bağlanmıştır. Romalılar zamanında Çeşme yöresi CYSSUS adını almıştır.Roma imparatorluğu ikiye bölününce Bizans topraklarında kalan ERİTRE,önemini kaybetmiş,özellikle Put'a ve çok Tanrılı dinlere karşı olan inancın güçlendiği dönemde,kentteki antik yapıların çoğu yıkılıp yakılmıştır.

Ortaçağda Bizans İmparatorluğu'na bağlı olan ERİTRE ve Çeşme Yöresi ilk olarak ÇAKA BEY zamanında Türklerin eline geçmiştir.M.S. 1081 de Birinci Kılıçaslanın kayınbabası ÇAKA BEY tarafından Selçuklular devrinde KLOZEMENE yarımadası ele geçirilmiştir. Osmanlılar zamanında Yıldırım Beyazıt tarafından yeniden Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanan kent 1402 Ankara Savaşından sonra Timur tarafından tekrar Aydınoğullarına bağlanmış,1422 yılında yeniden Osmanlılara geçmiştir. Birinci Dünya Savaşından sonra yurdumuzun paylaşılmasıyla Çeşme Yunanlılar tarfından işgal edilmiş,fakat Kurtuluş Savaşı'nda,Fahrettin Altay Paşa birlikleri tarafından,16 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtarılmıştır. İlçenin adından da anlaşılacağı gibi birçok tarihi çeşme'yi bünyesinde barındırmaktadır.

ÇEŞME TARİHİNDE ÜNLÜ KİŞİLER ÇAKA BEY

1071 yılında Aandolu`yu yurt haline getirme girişimlerine başlayan Türkmen Beylerinden olan ÇAKA BEY . Batı Anadolu`nun fethi sırasında 1078-1081 yılları arasında, Bizans Komutanlarından Kabalika Alexandros ile yaptığı muharebede yenik düşmüştür. Alexandros esir aldığı bu büyük kumandanın zekasına ve cesaretine hayran olmuş, kendisini imparator BATANCIATES`in sarayına göndermiştir. ÇAKA BEY`in saygıdeğer ve kibar bir soydan oluşu, tavır ve hareketlerinden anlaşılmaktaydı. B uimparatorun dikkatini çekmiş ve ona diğer esirlerinden farklı olarak çok özel bazı haklar tanımıştır. 1081 yılında Bizans İmparatorluğu`na Aleksios 1.in geçmesi üzerine eski durumu sarsılan ÇAKA BEY, saraydan kaçarak EGE sahillerine yerleşmiş ve kuvvetli bir ordu kurmuştur. ÇAKA BEY daha sonra İzmir`i fethetmiş ve bir müddet sonra da burada beyliğini kurmuştur. Sarayda bulunduğu sürede, İç Anadolu`nun diğer Türk Beyliklerince işgal edildiğini öğrenen Çaka Bey, Ege adaları dahil olmak üzere, beyliğini genişletmeye karar vermiştir. Böylece ilk Türk donanmasını kurmuştur. Donanmayı ilk ele geçirdiği şehir Foça`dır. Daha sonra sırasıyla Midilli ve Sakız adaları ele geçirilmiştir. Bu arada Bizans İmparatorluğu, vakit geçirmeden donanmasını Çaka Bey`in üzerine yollamış ve tarihe Türklerin yaptığı ilk deniz muharebesi olarak geçen bu savaşı büyük komutan zaferle noktalamıştır. Tarihe "Koyun Adaları Deniz Savaşı" olarak geçen bu savaş, aynı zamanda ilk deniz savaş taktiğinin uygulandığı bir savaştır. Artık Çaka Bey, bazı önemli adaları, İzmir`den Çanakkaleye kadar olan yerleri Bizansın Trakya kısmını ele geçirecekti. Bunun üzerine büyük bir donanma meydana getiren Çaka Bey, ilk etapta Edremit`i ve Çanakkale bölgesini ele geçirmiş, bu suretle Boğaz bölgesine hakim olarak karşı yakaya geçmeyi ve Trakya`yı ele geçirerek İstanbul`u fethetmeyi tasarlamıştı. Bu tehlike karşısında Bizans İmparatoru İznik Beyi Kılıç Aslan`la bir anlaşma yaparak denizden ve karadan Çaka Bey`in elinde bulunan Abydos`u kuşattı. Damadı olan Kılıç Aslan`ın bu ihanetini hiç beklemeyen Çaka Bey, Kılıç Aslan`la anlaşmayı savaştan daha yeğ buldu ve görüşme isteği Kılıç Aslan tarafından kabul edildi. Anlaşma gerçekleşti, ancak akşam, şerefine verilen ziyafette aşırı alkol almaya teşvik edilen Çaka Bey, bir gaflet anında Kılıç Aslan tarafından öldürüldü. Çeşme otelleri

CEZAYİRLİ HASAN PAŞA

Hasan Paşa 1720`de Gelibolu`da doğdu. Gelibolulu tüccar Hacı Muhammed Efendi`nin kölesi idi. Sonradan efendisi tarafından azad edilen Hasan Paşa, onun verdiği bir miktar sermaye ile, yiğitlerin şöhretini duyduğu Cezayir`e gitmek için yola çıkmış, ancak yolda gemileri yabancı bir gemiye rampa edince Hasan Paşa, çok genç olmasına rağmen düşman gemisine sıçrayıp büyük bir cesaretle cenge katılmıştı. Geminin mürettabatından onbeş kadarını tek başına ölddürdükten sonra, diğerlerini geminin ambar ve kamarasına kapatarak gemiyi ele geçirmişti. Hasan Paşa`nın bu cesareti o zamanın Cezayir dayısı tarafından pek takdir edildiğinden, gemi kendisine verilerek Dayılar arasına katılmıştır. Kısa zamanda şöhrete ulaşarak Tlemsen Beyi olan Hasan Paşa, Cezayir`deki dayıların hasetliğine maruz kalıp, hayati tehlikeye düştüğünden İspanya`ya geçmiştir. Oradan da İstanbul`a geçmiştir. Hasan Paşa, Cezayir`e gitmeden önce yeniçeri ocağına yazılmış ve Belgrad seferinde büyük başarılar göstermiştir. Kendisi denizciliği ile meşhur olduğundan kaptanlar sınıfına alınarak, bir de gemi verilmiştir. 1770`de MİR-İ MİRANLIK payesi verilerek kaptan olmuş ve Limni adasını Hırıstiyanlardan alıp "GAZİ" ünvanını almıştır. Aynı sene içinde vezir olan Hasan Paşa, Kaptan-ı Derya tayin olmuştur. Daha sonra boğaz muhafızı, sonra da Anadolu eyaleti ve Rusçuk Seraskeri oldu. 1786`da Sadaret kaymakamı olan Hasan Paşa, iki sene sonra Kaptan-ı Deryalıktan azledildi. Hasan Paşa Kaptan-ı Derya olduğu senelerde 1768 Türk-Rus harbi baş göstermişti. Rusların Akdenize gönderdikleri Baltık donanması önce Osmanlı donanmasıyla çarpışmış, ama bu çarpışmada kesin sonuç alınamamıştı. Ege kıyılarına yakın KOYUN ADALARI civarında yapılan ikinci bir savaşta asıl muharebe Hasan Paşa`nın kalyonu ile Rus Amirali Sipiridov`un gemisi arasında olmuştur. Hasan Paşa ile otuz kadar yiğit Rus gemisine geçmiştir. Düşman gemisinde yapılan kahramanca çarpışma esnasında yaralanan Hasan Paşa, tekrar kendi gemisine geçmiştir. Bu beklenmeyen baskın ile şaşkına dönen Moskoflar telaşa kapılarak kendi cephaneliklerini ateşlemişler, ateş Türk gemisine de sıçrayınca her iki gemi de yanmaya başlamıştı. Türk yiğitleri de kıyıdan gönderilen bir kayıkla kurtarılmışlardı. Hasan Paşa`ya gösterdiği kahramanlık sebebiyle kendisine Kaptanlık ve Beylerbeyliği verilmiştir. Hasan Paşa`nın ikinci Kaptan-ı Deryalığı 15 yıl sürdü. Bu süre içinde pek büyük hizmetlerde bulunan Hasan Paşa, Suriye ve Irak`ta başgösteren Tahir Ömer isyanını bastırmış, daha sonra 1787 Rus-Avusturya harbinde Yılan Adası savaşına katılıp, Rus donanmasını mağlup etmiştir. Ertesi yıl İsmail önünde de Rusları hezimete uğratarak başarı kazanmış, bu başarısı üzerine Sadrazamlık payesi verilmiştir. Hasan Paşa`nın bu görevi 3 ay sürmüştür; 1790 senesinde vefat etmiştir. Hasan Paşa, yürüttüğü devlet hizmetleri yanında birçok hayır eserleri de bırakmıştır. İstanbul tersanesinde bir kışla yaptıran Hasan Paşa, Midilli`ye çeşmeler yaptırdı. Bakla`da yine çeşme, Vizne`de cami, hama ve üç çeşme, Midilli`de Paşa köşkü ve büyük mermer havuz ve Limni, Sakız, İstanköy adalarında çeşmeler yaptırdı. Hasan Paşa`nın en büyük özelliği, kendisine alıştırdığı bir aslanı daima yanında gezdirmesiydi.

GELENEK VE GÖRENEKLER

NİŞAN BALIĞI :
Nişan yapacak olan oğlan evi tarafından büyük bir balık avlanır.Bu balık iri bir çipura,sinavrit veya levrek olabilir.Balık oğlan evi tarafından süslenir,balığın üstüne parlak kağıtlarla kız ve oğlanın isimlerinin baş harfleri çeşitli motiflerle işlenir.Süslenen balık bir tepsiye konur törenle kız evine gönderilir.Kız evi de bunu pişirir ve bir parçasını oğlan evine gönderir.

ŞEKER İŞİ :
Nişanlanan kız evi tarafından yapılır.Un kurabiyesine benzeyen,fakat çok zahmetli olan ve pahalıya mal olan şeker işi,nişanda ve nişandan sonra,önce oğlan evine,sonra tebriğe gelen misafirlere ikram edilir. Şeker evinin güzel olması kız evinin övünç kaynağıdır.

TESTİ KIRMA :
Eskiden düğünlerde,sünnetlerde oynayan kişinin şerefine yere vurularak testi kırılırdı.Çeşme'de özel olarak testi satan dükkanlar mevcuttu.Bir kişi oynarken kırılan testinin fazlalığı,o kişinin itibarını ve oyun gücünü gösterirdi.

BAZİNA :
Yaz günleri tütün kırımlarından sonra aileler tarafından düzenlenen yemek şölenidir.Davetliler bu davete tahta kaşıklarını alarak giderler.Hamur işi,bamya,kıyma ile yapılan bu özel yemek yendikten sonra,başka bir Bazina günü için tarih tespit edilir.

                                           GEREKLİ TELEFONLAR

BELEDİYE

ACİL TELEFONLAR

Santral 712 66 32 712 64 90 Abulans 112
Başkanlık 712 71 58 Polis imdat 155
Başkan yardımcısı 712 66 08 İtfaiye 110
Ilıca şb. 723 14 31

Merkez Karakolu

712 66 27
Dalyan şb. 724 72 72 Jandarma 712 95 86
Çiftlik şb. 722 17 08

GEREKLİ TELEFONLAR

Su Arıza 712 15 55 Kaymakamlık 712 66 15
Zabıta Amirliği 712 06 60 İlçe Emniyet Müdürlüğü 723 02 34
Alo Zabıta 153 Devlet Hastanesi 712 07 77
  SSK Dispanseri 712 04 20

BANKALAR

Sağlık Ocağı 712 66 28
Akbank 712 86 81 Turizm Danışma 712 66 53
Halkbank 712 63 70 Gümrük Müdürlüğü 712 66 26
İş Bankası 712 67 47 Sahil Güvenlik 712 68 10
Garanti Bankası 712 16 10 Sahil Sıhhiye 712 68 10
Vakıfbank 712 72 19 Liman Müdürlüğü 712 60 05
Oyakbank 712 66 29 PTT 712 66 20
Ziraat Bankası 712 67 84 Telekom 723 14 25

ULAŞIM

TAKSİ DURAKLARI

Terminal 712 64 99 Çeşme Taksi 712 66 90
Çeşme Seyehat 712 64 99 Taksi Dalyanköy 724 88 81
Varan 712 04 93 Taksi Ilıca 723 18 19
Ulusoy 712 93 21-723 34 43    
Pamukkale 712 99 54-712 99 55

OTO KİRALAMA - RENT A CAR

Kamil Koç 712 98 31-712 98 32 Blue Rent a car 712 96 74
  Arkadaş Rent a car 712 73 95
Elektrik Arıza 712 68 08 Sultan Rent a car 712 93 95
    Hanye Rent a car 723 33 46

ECZANELER

Adalıoğlu Eczanesi 723 12 79 Ertan Eczanesi 712 68 56
Semra Eczanesi 712 76 16  

ÇEŞME KALE EMLAK
Adres : 1016 sk. No:37 Çeşme Marina Caddesi Liman Başkanlığı Yanı Çeşme - İzmir
Telefon : 0232 7128083 Faks : 02327126561 E-Posta : bilgi@cesmekaleemlak.com
  35576 Kaynaklar